Mjölkinvägningen ökade förra året
Jordbruksverket meddelar att den totala invägningen av mjölk ökade med 2.5 procent förra året jämfört med året innan. Det blev mer grädde, ost, smör och syrade produkter.
”Den totala invägningen av mjölk under 2020 var 2 772 000 ton. Invägningen av ekologisk mjölk utgjorde 481 000 ton. Jämfört med siffrorna för 2019 ökade den totala mjölkinvägningen med 68 000 ton eller 2.5 procent. Invägningen av ekologisk mjölk ökade med 17 000 ton eller knappt 4 procent jämfört med 2019 års uppgifter”, skriver myndigheten i ett pressmeddelande.
”Mjölken användes till att producera 694 000 ton konsumtionsmjölk och 236 000 ton syrade produkter. Det innebar en minskning av konsumtionsmjölk med 5 procent, och en ökning av syrade produkter med 6 procent, jämfört med 2019. Produktionen av grädde, ost och smör ökade jämfört med föregående år, medan produktionen av mjölkpulver minskade.”
/FoodMonitor

t20