gris37
Veterinär: slaktsvin var så misskötta att de hade ”gödselbark”
Tidigare denna månad upptäckte en officiell veterinär, OV, slaktsvin på slakteriet KLS Ugglarps AB i Trelleborg som var så förorenade att de hade ”gödselbark” på sina ryggar. OV larmar om brister i djurvälfärden. Det framgår av en anmälan till länsstyrelsen som nu blivit offentlig.
”I samband med AM-besiktning (levandedjursbesiktning /red) av svin från ... leverantör sågs att 10 av 220 svin hade kraftiga föroreningar i form av så kallad gödselbark på ryggar och sidor … . Så kraftiga föroreningar bedöms inte vara förenligt med god djurvälfärd. Informationen skickas för att göra berörda parter uppmärksamma på bristerna och säkerställa att djur som hålls för slakt inte blir så förorenade”, skriver OV i anmälan.
Livsmedelsverket har sekretessbelagt uppgifter om den aktuella grisbonden.
Förutom djurskyddsproblem orsakar kraftigt förorenade djur på slakterier hälsorisker för konsumenter.
/FoodMonitor
Fakta:
Livsmedelsverkets diarienummer: 1569/2021-S.
Bilden: ett av de aktuella slaktsvinen. Foto: Livsmedelsverket.

t20