Kontaminerar Monsanto medvetet majsodlingar i Ungern?
Ungerska myndigheter har förstört 400 hektar GMO-kontaminerad majs. Inspektörer från det Ungerska jordbruksdepartementet har också hitta stora mängder av den kontaminerade majsen hos utsädes-producenten Szigetchem Agrokémiai, som i sin tur köpt den från Monsantos dotterbolag i Rumänien. 
 
”Det är otänkbart att producenter av utsäde omedvetet fört GMO-smittade frön till Ungern”, säger Ottó Pálmai, chef för Regeringskansliet för växtskydd och markvård i distriktet Fejér i Ungern, till nyhetsbyrån MTI.
 
Kontamineringen är speciellt förvånande menar Ottó Pálmai ”efter det att regeringen försäkrat allmänheten att det inte finns GMO-utsäde i Ungern”.
 
Szigetchem Agrokémiai i sin tur hänvisar till genteknikjätten Monsanto som tillverkar en del av den GM-majsen som kontaminerat åkrarna i Ungern. Myndigheterna har även upptäckt kontaminering med GM-majs som tagits fram av kemibolaget Pioneer.
 
László Kósa, vd i Szigetchem Agrokémiai, medger att bolaget köpte den kontaminerade majsen från ett av Monsantos dotterbolag.
 
”Majsen köptes av Monsanto´s Rumänska dotterbolag”, säger han, enligt The Budapest Times.
 
Av de 5 000 säckar med majs som Szigetchem Agrokémiai köpt av Monsanto visade sig 196 vara kontaminerade med GM-majs.
 
Det Ungerska jordbrukdepartementet har kunnat härleda 131 hektar av kontaminerade åkrar till majs som kommit från Szigetchem Agrokémiai. Totalt misstänks 2 500 hektar majs vara kontaminerade runt om i Ungern.
 
För de drabbade Ungerska bönderna är det inträffade en katastrof. Hela skörden är förstörd. Det är också för sent att så åkrarna igen i år.
 
Monsanto avfärdar alla anklagelser. Bolaget säger sig ha genomför egna analyser av den aktuella majsen i ett laboratorium i Paris och säger sig inte hittat någon kontaminering med GMO.
 
Monsanto har i dagarna överklagat myndigheternas destruktion av den GMO-kontaminerade majsen till Budapest kommunala domstol.
 
”Monsanto säljer enbart konventionellt utsäde i Ungern. Utsäde som inte blivit genetiskt modifierat”, säger bolaget in en kommentar, enligt Budapest Business Journal.
 
Källor: The Budapest Times, nyhetsbyrån MTI, Budapest Business Journal.
 
/FoodMonitor