s21
Filipstads kommun: äggbonde sålde ägg till matbutik trots Livsmedelsverkets förbud
I oktober förra året förbjöd Livsmedelsverket en äggbonde i Värmland att släppa ut Livsmedel på marknaden. Förbudet förenades med ett vite på 40 000 kronor. Trots det har Filipstads kommun i dagarna upptäckt att ägg från äggbonden sålts till Greeks handelsträdgård i Väse som sedan sålt dem vidare till konsumenter. Kennet Greek på Greeks handelsträdgård säger att han inte visste något om förbudet och att han är besviken på äggbonden.
– Det hade jag inte en aning om, säger han.
– Jag tycker det är bedrövligt eftersom jag handlat av honom i så många år och ändå gör så mot oss så att vi ska stå och sälja ägg som inte är godkända.
Läs vidare på FoodMonitor Plus
HÅKAN FRISELL
Bilden: togs enligt uppgift vid det kontrollbesök Filipstads kommun i dagarna gjorde på Greeks handelsträdgård. Foto: Filipstads kommun.

t20