Många slaktkycklingar misstänks ha frusit ihjäl under transport till Guldfågelns slakteri i Mörbylånga
Vid två tillfällen tidigare denna månad upptäckte Livsmedelsverkets kontrollanter att många ihjälfrusna slaktkycklingar levererades till slakteriet Guldfågeln AB i Mörbylånga. Livsmedelsverket och länsstyrelsen har sekretessbelagt uppgifter om leverantören och transportören.
Så här skriver en officiell veterinär, OV, om det inträffade:
k21
/FoodMonitor

t20