kalv22
Djurbonde skickade två misstänkt högdräktiga kor till slakt på Skövde Slakteri
Tidigare denna månad upptäckte en officiell veterinär, OV, stationerad på slakteriet Skövde Slakteri AB i Skövde två stora fullgångna kalvar i livmödrarna på två kor som kom från samma leverantör. Livsmedelsverket har sekretessbelagt uppgifter om djurbonden.
”I samband med besiktning efter slakt upptäcktes två fullgångna kalvar i livmödrarna på två kor med slaktnummer (kalv 1) och (kalv 2) som kom från samma leverantör. Kalvarna var stora (90 centimeter för kalv 1, 92 centimeter för kalv 2, mätt från hjässa till svansrot) fullt behårade och med normal kalvpäls. Framtänderna hade brutit igenom och syntes tydligt. Med den här informationen kan det inte uteslutas att korna hade mindre än 28 dagar kvar till beräknad kalvning”, skriver OV i en anmälan.
kalv21
”Det är inte tillåtet att transportera djur till slakt med mindre än 28 dagar kvar till beräknad kalvning. Att transportera en högdräktig ko är att utsätta henne för onödig stress och lidande. Uppluckring av bäckensymfyserna (fogarna i bäckenet) inför kalvning gör bäckenet mindre stabilt, något som är smärtsamt, samt gör det svårare för kon att hålla balansen under transporten. Stressen en transport innebär kan dessutom inducera (sätta igång) en förlossning. Då finns det också risk att kalven trampas ihjäl då det är vuxna djur som står tillsammans på liten yta.”
Enligt OV kan det finnas bristande kunskap hos den aktuella djurbonden om dräktiga djur.
”Att det är två högdräktiga kor från samma leverantör ger större misstanke om bristande kännedom om vilka djur som kan vara dräktiga och uteslutande av detta innan transport”, skriver denne.
/FoodMonitor
LÄS OCKSÅ: det här gäller vid djurskyddskontroll på slakteri
Bilderna: de två aktuella kalvarna. Foto: Livsmedelsverket.

t20