Dom: Inspira AB vann mot Livsmedelsverket i förvaltningsrätten – upphandling måste göras om
”Förvaltningsrätten bifaller ansökan och beslutar att upphandlingen ska göras om”, skriver ...
Läs vidare på FoodMonitor Plus
HÅKAN FRISELL

t20