livsmedelsverket_byggnad
Livsmedelsverket upplever obehagligheter och inlindande hot om D-vitamin och kolloidalt silver
Den senaste tiden har några av Livsmedelsverkets talespersoner upplevt obehagligheter och inlindande hot vid flera tillfällen när det gäller D-vitamin och kolloidalt silver. Myndigheten säger sig kunna hantera detta men vill få till stånd en debatt om företeelsen.
Christina21– Tonläget kring mat och dieter har varit högt väldigt länge. Det är väldigt bra att det blir en mediedebatt kring det här. Ytterst är det ett hot mot demokratin och öppenheten och om myndigheter blir rädda eller myndighetspersoner blir rädda så är det väldigt allvarligt, säger Christina Lindahl som är kommunikationschef på Livsmedelsverket.
– Det får inte bli så att myndigheter begränsas i sitt uppdrag att sprida kunskap.
Vad är det som varit hotfullt och obehagligt?
– När ...
Läs vidare på FoodMonitor Plus
HÅKAN FRISELL
Bilden överst: Livsmedelsverket. Bilden underst: Christina Lindahl: Foto: Livsmedelsverket.

t20