Fågelinfluensa nu även i värphönsbesättning i Mjölby kommun
Jordbruksverket meddelar att det senaste fallet med en smittad värphönsbesättning finns i Mjölby kommun i Östergötlands län. Jordbruksverket uppger också att Livsmedelsverket sagt att det inte finns någon risk för konsumenter att äta kyckling eller ägg.
”Anläggningen i Mjölby kommun är spärrad och ett restriktionsområde på 10 kilometer runt anläggningen har satts upp. Inom restriktionsområdet runt den aktuella anläggningen gäller skyddsnivå 3 vilket innebär skärpta krav kring bland annat vilka fåglar som ska hållas inomhus för att förhindra kontakt med vilda fåglar. Dessutom råder förbud mot transporter och förflyttningar av fjäderfä, andra fåglar i fångenskap, kläckägg, konsumtionsägg och fjäderfäkött”, skriver myndigheten i ett pressmeddelande.
/FoodMonitor

t20