Jordbruksverket ska följa upp livsmedelsförluster
Jordbruksverket meddelar att Sverige, som ett av de första länderna i världen, ska följa upp livsmedelsförluster på nationell nivå. Man säger sig ha tagit fram metoder för det. Globala förluster innan produkter når butik kan enligt myndigheten vara 14 procent.
– Vi vill se var det finns potential till ökad resursanvändning, och arbetet sker i dialog med branschen och forskare. Mycket av dessa förluster klassas inte som livsmedelsavfall och syns därför inte i avfallsstatistiken som brukar användas för att visa mängden matsvinn, säger Karin Lindow projektledare på Jordbruksverket.
Det finns enligt Jordbruksverket studiers om visar att cirka 300 000 ton ”som var tänkt att bli mat från svenska gårdar inte går vidare i livsmedelskedjan”.
– Det är en vinst för miljö, klimat och ekonomi när mer kan bli mat, och det främjar en hållbar och ökande svensk livsmedelsproduktion i enlighet med livsmedelsstrategin. Vi kommer starta uppföljningen under 2021, säger Christina Nordin, generaldirektör på Jordbruksverket, enligt pressmeddelandet.
/FoodMonitor

t20