Mjältbrand på bondgård i Örebro län
Mjältbrand har konstaterats på en nötkreaturgård i Örebro län. Diagnosen ställdes natten till idag av Statens Veterinärmedicinska Anstalt, SVA.
 
Något hot mot allmänheten finns inte enligt SVA.
 
”Det är bara döende eller döda djur som är smittfarliga, dessa djur förekommer ju aldrig i livsmedelskedjan”, säger Gunilla Hallgren veterinär på SVA, till Aftonbladet.
 
På den drabbade gården finns ett 80-tal djur. Upp till 20 har nyligen dött. De djur som insjuknat gick på bete där grävarbeten utförts för en kort tid sedan.
 
”Mjältbrand kan överleva länge i miljön. Även om sjukdomen på senare tid bara konstaterats i enstaka fall i Sverige, finns det många platser där smittämnet kan finnas kvar sedan tidigare utbrott”, skriver SVA i en kommentar.
 
SVA har vidtagit åtgärder för att undvika att fler djur blir sjuka. Förebyggande behadling med antibiotika har även getts till ett antal personer.
 
/FoodMonitor 
 
FoodMontor-fakta (källa SVA):
Mjältbrand orsakas av bakterien Bacillus anthracis. Sjukdomen förekommer i princip i hela världen. Det senaste fallet i Sverige var 2008 och dessförinnan 1981.

Människor kan smittas av mjältbrand om de har nära kontakt med djur som är döda eller döende i sjukdomen. Sjukdomen kan behandlas med antibiotika.