Kemikalieolycka på Almondy – orsakade ”stark smärta”
Läs vidare på FoodMonitor Plus
/FoodMonitor

t20