gris62
Gris med gammal allvarlig skada på halsen levererades till Skövde Slakteri
Förra månaden upptäckte en av Livsmedelsverkets officiella veterinärer, OV, på slakteriet Skövde Slakteri AB i Skövde en gris som hade en gammal allvarlig skada på halsen. Det framgår av en anmälan som nu blivit offentlig. Livsmedelsverket har sekretessbelagt uppgifter om grisbonden.
”Vid levandedjursbesiktningen den 17 feb 2021 noterades en gris med tatuering i lasten av 237 grisar ha en sår skada på halsen, likt sådan som blir av vatten nipplar som står ut. Sår skadan var cirka 10 centimeter långt och flera centimetrar djupt. Såret konstaterades vara gammal då kanterna började bli rundade (granulationsvävnad), vävnadsdöd kunde ses (nekros) samt att såret såg infekterat ut. Information skickas till länsstyrelsen då de har ansvar för djurskyddet hos primärproducenten och detta kan tyda på att vatten nipplar eller liknande utstående föremål är felplacerade så grisar riskerar att skadas på dem till exempel vid förflyttning av grisarna”, skriver OV i anmälan.
/FoodMonitor
Foto: Livsmedelsverket.

t20