LRF: Mjölkbönder i kläm
hos Konkurrensverket
LRF’s förbundsordförande Helena Jonsson ber idag Konkurrensverket att skynda på handläggningen av fusionen mellan Arla och Milko.
”Milkos ekonomi är så dålig att åtskilliga bönder som i dag levererar mjölk till mejeriföreningen får så lite betalt att de kommer ha svårt att fortsätta producera mjölk om det slutliga beslutet kring fusionen mellan Milko och Arla Foods drar ut på tiden”, skriver hon i ett brev till Konkurrensverket.
 
”Vi förstår att det är en pressad situation för mjölkbönderna så vi utreder det här ärendet med hög prioritet”, säger Robin Rander, handläggare hos Konkurrensverket.
 
”Det är två stora mejeriföretag som vill gå samman. Då är det klart att vi tittar noggrant på det här.”
 
Är bolagen för stora?
”Jag skulle vilja uttrycka mig som att eftersom det är två bolag som är stora på den Svenska marknaden så finns det potential för att det ska vara konkurrensbegränsande”, säger Robin Rander. 
 
Enligt Konkurrensverket är handläggningen av fusionen mellan Arla och Milko i vad man kallar fas ett, där myndigheten har cirka 25 arbetsdagar på att bilda sig en uppfattning. Därefter tas ett beslut om godkännnande av fusionen eller inte. Myndigheten kan också inleda en andra fas, som omfattar en fördjupad undersökning, om det finns risk för att fusionen är konkurrenshämmande. I den andra fasen har myndigheten 90 dagar på sig att komma till ett beslut.
 
Konkurrensverket väntas fatta beslut på onsdag eller torsdag denna vecka om man kommer att gå vidare med fas två.
 
/FoodMonitor
 

t20