kalv76
Högdräktig ko skickades till Närkes slakteri i Gällersta AB – ”djurägaren beklagar starkt misstaget”
I dagarna levererades en högdräktig ko till slakt på slakteriet Närkes slakteri i Gällersta AB i Örebro. En stor fullgången kalv föll ut vid slakten. Enligt en officiell veterinär, OV, på plats beklagar leverantören det hela som denne beskriver som ett ”misstag”.
”Vid köttbesiktning, 2021-03-18 vid Närkes slakteri i Gällersta AB … konstaterades att en ko var högdräktig och att mindre än 28 dygn återstod till kalvning. Kalvens längd var cirka 104 centimeter. Pälsen var väl utvecklad över hela kroppen och den hade 6 helt genombrutna incisiver (framtänder). De största placentomen (där fosterhinnornas kotyledoner förenas med livmoderns karunkler) var cirka 15- 17 centimeter i längd. Enligt ovanstående uppgifter talar kalvens längd, fulla behåring, frambrutna tänder och placentomens storlek för att dräktighetstiden hade passerat 90 procent och kon inte skulle ha transporterats med tanke på de fysiska påfrestningar och den stress som eventuellt kan förväntas”, skriver OV i anmälan.
”Fynden tyder sammantaget på att förlossning kunde väntas inom kortare tid än 28 dagar.”
Ett fel kan ha uppstått hos leverantören som förklarar det hela.
”Leverantör har varit i personlig kontakt med undertecknad som då berättade att en sammanblandning måste ha skett vid ett tillfälle då nötkreaturen skulle verkas”, skriver OV.
”Djurägaren beklagar starkt misstaget.”
/FoodMonitor
Foto: Livsmedelsverket.

t20