40 slaktsvin med slagmärken
I dagarna upptäckte en officiell veterinär, OV, 40 slaktsvin som hade slagmärken. Länsstyrelsen Västra Götaland har sekretessbelagt uppgifter om den aktuella grisbonden, transportören och slakteriet.
”Information avser cirka 40 stycken slaktsvin med slagmärken efter ett okänt föremål. I samband med besiktning efter slakt den 22 mars 2021 uppmärksammades att flera slaktsvinkroppar med samma tatueringsnummer hade tydliga traumatiska märken i huden. Märkena satt mitt på ländrygg på dessa kroppar, var rektangelformade med skarpa kanter cirka 5 x 7 centimeter. Blödningar från slagmärkena gick ned genom hud och underhud. Det gick inte att åldersbestämma skadorna så exakt att man kunde säga att det hade hänt på gården eller på transporten till slakteriet. Formen på märkena kunde inte jämföras med verktyg/drivhjälpmedel som används på slakteriet och därmed ges lägre misstankegrad. Det gick inte heller att identifiera vilket föremål användes för att orsaka skadorna (troligtvis tatueringshammare eller något liknande)”, skriver OV i en anmälan till länsstyrelsen.
/FoodMonitor

t20