k23.jpg
Snusk med slaktkroppar på Kronfågel stoppades av Livsmedelsverket – skulle gå vidare i livsmedelskedjan
Tidigare denna månad tvingades Livsmedelsverkets personal som är stationerad på slakteriet Kronfågel AB i Valla att handgripligen plocka ner synligt kontaminerade slaktkroppar som skulle gå vidare till bolagets kyl och sedan in i livsmedelskedjan. Vid ett kontrolltillfälle var 24 av 50 kontrollerade slaktkroppar av kyckling synligt kontaminerade.
”Slaktkroppar skyddas inte mot kontaminering i slaktprocessen. Slaktkropparna är inte rena innan de kyls och går vidare i livsmedelskedjan”, skriver Livsmedelsverket i en kontrollrapport.
Läs vidare på FoodMonitor Plus
HÅKAN FRISELL
Foto: FoodMonitor.

t20