lamm23
Tvillingar på Gotlands Slagteri
Förra månaden levererade en primärproducent ett misstänkt högdräktigt får till slakt på slakteriet Gotlands Slagteri AB i Visby. Under slakten upptäcktes två fullgångna lammfoster.
Läs vidare på FoodMonitor Plus
/FoodMonitor
Bilen: de aktuella tvillingfostren. Foto: Livsmedelsverket.

t20