Estrella38
Estrella märker påsar med klimatavtryck
Chipsbolaget Estrella i Angered meddelar att tre av deras chipspåsar nu märks med klimatavtryck. Estrella samarbetar om detta med företaget CarbonCloud i Göteborg som hjälpt till med uträkningarna. Klimatavtrycket anges som koldioxidekvivalenter (CO2e) per påse.
Läs vidare på FoodMonitor Plus
/FoodMonitor
Foto: Estrella.

t20