Klämolycka på HKScan i Kristianstad
Läs vidare på FoodMonitor Plus
/FoodMonitor

t20