k23.jpg
OV: hög dödlighet i transport med slaktkycklingar till Kronfågel – djur har utsatts för onödigt lidande
I dagarna observerade en officiell veterinär, OV, hög dödlighet i en transport av slaktkycklingar till slakteriet Kronfågel AB i Valla. Det framgår av en anmälan till Länsstyrelsen Västra Götaland.
”Vid levande djurbesiktning den 30 mars 2021 observerades hög dödlighet bland intransporterade slaktkycklingar. Antalet självdöda slaktkycklingar var 133 av 6 164 (2.11 procent). Enligt min bedömning har djuren utsatts för onödigt lidande. Ärendet överlämnas till länsstyrelse för utredning”, skriver OV i anmälan.
Länsstyrelsen har sekretessbelagt uppgifter om leverantören och transportören.
FoodMonitor har trots upprepade försök den senaste tiden inte lyckats nå Kronfågel för kommentarer.
HÅKAN FRISELL
Foto: FoodMonitor.

t20