Jordbruksverket friar veterinär och avsändare från misstankar om smuggling av glasål
Läs vidare på FoodMonitor Plus
/FoodMonitor

t20