Livsmedelsverket lade förbud och upphävde förbud samma dag mot Skåne Kebab Döner AB
Läs vidare på FoodMonitor Plus
/FoodMonitor

t20