Slaktare använde inte glasögon
– Livsmedelsverket hotar med vite
Ett litet slakteri i Norra Sverige har de tre senaste månaderna fått fyra påpekanden från Livsmedelsverket på att deras slaktprodukter förorenats med grisarnas avföring och maginnehåll. Nu hotas slaktaren med vite. Slaktaren lovar att börja använda glasögon. 
 
”Ja, nu har jag skaffat glasögon. Det är ett steg på vägen”, säger han.
 
”Det är så smått att du får stå med glasögon på för att få syn på det. Det är liksom en fläck på en kropp som kanske är mindre än ett knapphålshuvud stort.”
 
Har du inte haft glasögon på dig tidigare?
 
”Nej, jag kan inte stå och slakta med glasögon på. När jag går jag in i kylen immar det igen på en gång.”
 
Nu har du glasögonen på? 
 
”Ja, det har jag.”
 
Livsmedelsverket hotar slaktaren med ett löpande vite om 10 000 kronor för varje påbörjad kalendermånad till dess att man anser att problemet rättats till.
 
Slaktaren å andra sidan tycker att Livsmedelsverket är för nitiskt. Det är enligt honom bara frågan om mikroskopiskt stora bitar av avföring och maginnehåll som sitter kvar på slaktkropparna.
 
Det skulle han sett om han hade haft glasögonen på sig menar myndigheten.
 
Slakteriet i fråga slaktar cirka 2 000 djur om året. Mestadels grisar och får. Kunderna är huvudsakligen andra bönder som köper in själva slakttjänsten och sedan själva säljer köttet på sina gårdar.
 
Slaktaren lovar att förbättra hanteringen.
 
”Vi gör allt man kan för att hålla en hygienisk slakt. Men ibland så slinker det igenom. Det är bara så. Nu får vi kontrollera allt en gång till innan veterinären kommer och besiktigar”, säger han.
 
/FoodMonitor
 

t20