Är frågor om metylenklorid obehagliga för förpackningsbolaget Akriform Plast Aktiebolag?
KOMMENTAREN Sollentuna kommun har nyligen inlett en utredning om förpackningsbolaget Akriform Plast Aktiebolags användning av det giftiga lösningsmedlet metylenklorid i lim vid tillverkningen av miljontals godislådor av plast. Frågan är om godis riskerar att kontamineras och vad det utgör för risk för konsumenter. Boende nära fabriken är oroliga för utsläpp. FoodMonitor har därför försökt få svar men bolagets respons har hittills varit ynklig. Man hänvisar till att intresseorganisationen Normpack säger att godislådorna är säkra – det i sig visar på ett branschproblem.
"Det vi nu funderar på är om det finns någon risk för att metylenklorid avgår från limmet i godislådorna till godiset i lådorna?", skriver Sollentuna kommun förra månaden i ett mejl till Livsmedelsverket.
Enligt Sollentuna kommun har Akriform Plast Aktiebolag uppgett att metylenkloriden dunstar bort när lådorna limmas ihop.
Livsmedelsverket säger sig ha svårt att bedöma risken.
Läs vidare på FoodMonitor Plus
HÅKAN FRISELL

t20