Jordbruksverket: färre djurföretag men ökat arbetsbehov inom jordbruket
Läs vidare på FoodMonitor Plus
/FoodMonitor

t20