Färre djurskyddskontroller under pandemin
Enligt Jordbruksverket har länsstyrelsernas djurskyddskontrollverksamhet minskat under förra året. Länsstyrelserna har gjort färre fysiska kontroller och ökat den administrativa handläggningen.
”Länsstyrelserna genomförde 19 450 kontrollinsatser vilket är en minskning med 12 procent jämfört med 2019”, skriver Jordbruksverket i ett pressmeddelande.
Förra året gjorde länsstyrelsen, enligt Jordbruksverket, 8 185 fysiska kontroller, 9 471 kontrollinsatser i form av administrativ handläggning från kontoret utifrån en prioritering om det är lämpligt och 1 794 tillståndsprövningar och besiktningar av transporter.
Förorenade djur är ett stort problem.
”De vanligaste bristerna när det gäller lantbrukets djur är skötselrelaterade. När det gäller nötkreatur är den vanligaste bristen djurens renhet”, skriver Jordbruksverket.
Enligt Jordbruksverket visar statistik på ”vissa brister inom grisnäringen”.
– Grisnäringen har tillsammans med oss och andra berörda parter startat ett arbete som syftar till att stärka både djurvälfärden och produktionen. Det vi har uppmärksammat i årets statistik kommer att inkluderas i detta arbete, säger djurskyddschef Helena Elofsson på Jordbruksverket, enligt pressmeddelandet.
/FoodMonitor

t20