SLU82
Kränkande fallo-”staty” på SLU
Förbipasserande har i dagarna upptäckt en stor fallo-“staty” vid Skogsmästarskolan i Skinnskatteberg som drivs av Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, som man upplever som kränkande. Prefekt Staffan Stenhag på SLU Skogsmästarskolan säger att han omedelbart såg till att ta bort “statyn”.
– Jag vet inte om det var studenter. Det togs bort direkt när jag fick reda på det. Det är väldigt tråkigt. Det ger oss ett väldigt dåligt rykte. Det slår tillbaka mot institutionen, säger Staffan Stenhag, prefekt på SLU Skogsmästarskolan.
(Omaskerad bild finns på FoodMonitor Plus /red)
Läs vidare på FoodMonitor Plus
HÅKAN FRISELL
Bilden: dokument från klagomålet som skrivits under med “upprörda förbipasserande”.

t20