SBRDSC02282
SBR vill att regeringen ska besluta om rimlig ersättning till drabbade biodlare
Organisationen Sveriges Biodlares Riksförbund, SBR, meddelar att man idag lämnar över en skrivelse till Näringsdepartementet som handlar om högre ersättning för uppeldade bisamhällen som drabbats av sjukdomen amerikansk yngelröta. I dagsläget ligger enligt organisationen ersättningen på en alldeles för låg nivå.
Läs vidare på FoodMonitor Plus
/FoodMonitor
Bilden: bikupa som eldas upp. Foto: Björn Dahlbäck/ SBR.

t20