g21
Länsstyrelsen Västra Götaland vill rädda Gullspångslaxen
Länsstyrelsen Västra Götaland meddelar att för att kunna rädda den hotade Gullspångslaxen måste det till en omfattande restaurering av Gullspångsälvens nedre delar. Den slutsatsen drar myndigheten i en ny rapport.
”Länsstyrelsen i Västra Götaland har under tre år drivit samarbetsprojektet GRAP tillsammans med Länsstyrelsen i Örebro, Gullspångs kommun, Gullspångsälvens vattenvårdsförbund, Fortum och Havs- och vattenmyndigheten. Projektet har haft som mål att presentera ny kunskap och ta fram åtgärder för att rädda den unika Gullspångslaxen. Nu är slutrapporten här. Där konstaterar GRAP att antalet leklaxar måste öka från dagens nivå på några tiotal till flera hundra. Det kräver i sin tur en omfattande restaurering av Gullspångsälven. Mest nytta för pengarna verkar åtgärder i nedre delen av älven ha. Exakt vilka åtgärder som ska prioriteras och genomföras är inte klart, men nya miljövillkor för Gullspångs kraftverk år 2023 kan bli en viktig pusselbit i arbetet”, skriver länsstyrelsen i ett pressmeddelande.
LÄS RAPPORTEN HÄR: Åtgärdsplan för Gullspångslax
/FoodMonitor
Bilden: Gullspångslax. Foto: Länsstyrelsen i Västra Götaland.

t20