Jordbruksverket vill att vite döms ut mot en djurbonde i Värmland – flyttade djur trots förbud – 32 procent var felaktigt märkta
Läs vidare på FoodMonitor Plus
/FoodMonitor

t20