Arbetare fick finger avslitet på Cloetta
Läs vidare på FoodMonitor Plus
/FoodMonitor

t20