Strafföreläggande på 100 000 kronor mot KLS Ugglarps
Slakteriet KLS Ugglarps AB:s anläggning i Dalsjöfors utanför Borås har kraftigt förorenat mark med tarmbakterier från djur, kväve och forsfor. Det framgår av ett strafföreläggande på 100 000 kronor som Riksenheten för miljö- och arbetsmiljömål i Göteborg tidigare denna månad lagt mot bolaget.
”Företrädare för KLS Ugglarps AB har vid bolagets slakterianläggning i Dalsjöfors i Borås kommun av oaktsamhet genom bristande förvaring i otäta containrar av avföring och urin från däggdjur orsakat att det i mark släppts ut ämne som typiskt sätt medför eller kan medföra en förorening som är skadlig för människors hälsa, djur eller växter i en omfattning som inte har ringa betydelse eller någon annan betydande olägenhet i miljön”, står det enligt uppgift i strafföreläggandet.
Läs vidare på FoodMonitor Plus
/FoodMonitor

t20