slakteri23
Färskt blod rann från skadat horn på nötkreatur som levererats till KLS Ugglarps AB i Dalsjöfors
Läs vidare på FoodMonitor Plus
/FoodMonitor
Foto: Livsmedelsverket.

t20