o29
Helsingborgs stad använder majs och kokos för att bekämpa ogräs
Helsinborgs stad meddelar att man börjat använda hetvatten och skum av majs och kokos för att bekämpar ogräs. Kommunen förklarar hur det funkar.
Läs vidare på FoodMonitor Plus
/FoodMonitor
Foto: Åse Brunnström, Helsingborgs stad.

t20