Föreläggande vid 100 000 kronor i vite mot Havets Skafferi i Kode AB
Läs vidare på FoodMonitor Plus
/FoodMonitor

t20