k83
10 000 kronor per kyckling
KOMMENTAREN 10 000 kronor för varje slaktkyckling som slakteriet Kronfågel AB i Valla missar att sticka. Det vitet har Länsstyrelsen Södermanland i dagarna beslutat om i ett föreläggande. Det är bra. Men en ännu bättre nivå hade varit 200 000 kronor. Detta eftersom slakteriet dragits länge med problemet. 10 000 kronor är helt enkelt inte tillräckligt avskräckande.
Så här skriver länsstyrelsen i föreläggandet till Kronfågel:
”Ni har allvarliga brister i er djurhållning. Eftersom kycklingar riskerar att skållas levande anser Länsstyrelsen att det är av största vikt att åtgärder skyndsamt vidtas för att förhindra att ostuckna kycklingar förekommer. Att kycklingar skållas levande innebär ett svårt lidande för kycklingen som både är smärtsamt och ångestframkallande.”
Länsstyrelsen förelägger med stöd av djurskyddslagen att Kronfågel nu gör detta:
”1. Vidta åtgärder för att säkerställa att inga ostuckna kycklingar påträffas i rensen.
2. Om ostuckna kycklingar påvisas i rensen ska antalet ostuckna kycklingar månadsvis rapporteras till Länsstyrelsen. Uppgifterna ska inkomma till Länsstyrelsen senast den femte arbetsdagen månaden efter rapporterad period.
3. Om ostuckna kycklingar förekommer ska Länsstyrelsen i samband med inkomna uppgifter om antal ostuckna kycklingar även informeras om vilka åtgärder som ni vidtagit för att förhindra att ostuckna kycklingar förekommer.
Punkt 1–3 ska åtgärdas omedelbart efter att ni mottagit detta beslut. Punkt 1–3 förenas med ett löpande vite om 10 000 kronor per kyckling och tillfälle som föreläggandet inte efterlevs.”
Länsstyrelsen säger sig redan i november förra året uppmärksammat Kronfågel på det stora antalet ostuckna kycklingar som förekommer i rensen som är steget efter skållning av kycklingar på slakteriet.
”Ostuckna kycklingar innebär att kycklingarna blivit bedövade men att avlivningsmomentet har missats och kycklingarna kan då skållas levande. Skållningen innebär att kycklingarna bränns i hett vatten. Om de då är vid medvetande innebär det ett svårt lidande för kycklingen som både är smärtsamt och ångestframkallande”, skriver länsstyrelsen till slakteriet.
”Ni uppgav att ni hade för avsikt att åtgärda bristerna genom att en ny stickmaskin skulle installeras. Den nya stickmaskinen installerades den 25 januari i år och den skär av halsen helt. Enligt er ska detta innebära att det är lättare att upptäcka ostuckna kycklingar efter stickmaskinen jämfört med den tidigare stickmaskinen som bara skar av blodkärlen i halsen.”
Hursomhelst fortsätter rapporter om avvikelser på slakteriet när det gäller ostuckna kycklingar att nå länsstyrelsen.
”Länsstyrelsen mottar kontinuerligt rapporter om ostuckna kycklingar från Livsmedelsverkets officiella veterinärer på Kronfågels slakteri i Valla”, skriver länsstyrelsen.
”Då ett flertal rapporter inkommit från Livsmedelsverkets veterinärer om att problemet med stort antal ostuckna kycklingar fortfarande kvarstår, trots den nya stickmaskinen, finns det nu skäl att meddela detta beslut (det aktuella förläggandet med vite /red).”
FoodMonitor har i flera artiklar berättat om eländet med ostuckna kycklingar på Kronfågel.
LÄS OCKSÅ: det här är Kronfågel
Mycket har sekretessbelagts av myndigheterna.
Det är förvånande att se på hur ineffektiva myndigheterna har varit i att förmå Kronfågel att bättra sig. Slakteriets kunder i dagligvaruhandeln borde ställa högre krav på djurskyddet eller kanske helt sluta handla med Kronfågel tills problemen är helt lösta.
För många konsumenter är situationen på Kronfågel i Valla oacceptabel. Förtroendet för hela fågelindustrin är hotat då industrin ofta beskriver Valla som en slags mönsteranläggning vilket den uppenbarligen inte är.
p5HÅKAN FRISELL

t20