Norrmejerier: igenväxning största hotet mot biologisk mångfald
Mjölkbolaget Norrmejerier meddelar att en ny rapport man tagit fram visar att jordbruk med öppna och varierade landskap är bra för biologisk mångfald och att igenväxning är ett hot. Norrmejerier har fått fram det resultatet genom att man låtit miljökonsultföretaget Ecogain inventera växter och djur på åtta mjölkgårdar i Norrbottens, Västerbottens, Jämtlands och Västernorrlands län.
”Resultatet visar att artrikedomen är störst på naturbetesmarker som inte plöjts eller gödslats. På dessa marker identifierades upp till 54 olika växtarter och 41 olika fågelarter, att jämföra med igenväxta marker som bara rymde ett tjugotal växtsorter”, skriver Norrmejerier i ett pressmeddelande.
– Rapporten visar att mjölkproduktion där kor får beta på åkrar med varierade landskap gynnar många växter och djur. Om vi ska bromsa klimatkrisen och värna den biologiska mångfalden måste vi se till att hålla jordbrukslandskapen öppna, säger Anna-Karin Karlsson, Norrmejeriers hållbarhetsdirektör, enligt pressmeddelandet.
/FoodMonitor
Fakta:
Rapporten ”Norrmejerier & biologisk mångfald finns på Norrmejeriers webbplats.

t20