ris79
Bekämpningsmedelsrester i basmatiris
Vid en kontroll hos ett livsmedelsföretag i Malmö nyligen har Livsmedelsverket påträffat bekämpningsmedelsrester i basmatiris. Det framgår av ett dokument som FoodMonitor tagit del av.
Läs vidare på FoodMonitor Plus
/FoodMonitor
Foto: Jordbruksverket.

t20