Kanada: Bisfenol A klassificeras som toxiskt – svenska myndigheter snabbutreder
Kanada blir först i världen med att klassificera Bisfenol A som toxiskt. Enligt den kanadensiska miljömyndigheten utgör Bisfenol A, som finns i vissa nappflaskor, colaburkar, och andra livsmedelsförpackningar, ett hot mot människans hälsa och miljön.
”Kanada har gått i bräschen när det gäller att reglera användningen i nappflaskor. Om man vill uttrycka sig försiktigt så är det ju en lämplig åtgärd att minska små barns exponering”, säger Bert Ove Lund, toxikolog, Kemikalieinspektionen.
 

Enligt flera forskningsstudier kan Bisfenol A orsaka bland annat hormonstörningar hos barn.

 
”När det gäller toxikologiska effekter så är det i så fall de allra minsta, och kanske till och med ofödda barnen, som man bör skydda i första hand. Hos dem har inte hjärnan utvecklats klart och då har man störst potentiell känslighet för den här kemikalien.”
 
Bisfenol A är en storsäljande kemikalie. Enligt Kemikalieinspektionen används cirka 1.1 miljoner ton om året inom EU. 
 
Kemikalieinspektionen och Livsmedelsverket utreder nu frågan om behovet av nationell lagstiftning. Uppdraget kom från regeringen för drygt en månad sedan. Kemikalieinspektionen känner av pressen. 
 
”Vi håller på med att gå igenom den litteratur som finns och har dikussioner mellan myndigheterna. Det ska slutredovisas för regeringen senast den 31 mars nästa år”, säger Bert Ove Lund.
 
”Vi tycker att vi har fått väldigt kort tid för det här uppdraget. Det är relativt kort tid att komma fram till en slutsats.”