kalv86
OV: misstänkt högdräktig ko på Närkes Slakteri i Gällersta AB
En primärproducent levererade i slutet av förra månaden en misstänkt högdräktig ko till slakteriet Närkes Slakteri i Gällersta AB i Örebro. Det framgår av en anmälan som nu blivit offentlig. Länsstyrelsen Östergötland har sekretessbelagt uppgifter om primärproducenten.
OV: ”Ett djur i så långt gången dräktighet är att bedöma som fysiskt svag och ska inte utsättas för den påfrestning en transport innebär”.
Läs vidare på FoodMonitor Plus
/FoodMonitor
Bilden: Den aktuella kalven. Foto: Livsmedelsverket.

t20