gris32
Fel grisbonde pekades ut – är Livsmedelsverkets system rättsosäkert?
LEDARSTICK I dagarna skickade en officiell veterinär, OV, på Livsmedelsverket som är stationerad på ett slakteri en anmälan till länsstyrelsen som gällde misstankar om att en grisbonde misskött djur. Men både länsstyrelsen och den utpekade grisbonden sparkar bakut.
De misstänkt misskötta djuren var av rasen Hampshire. Men den utpekade grisbonden säger sig inte ha några sådana djur. Länsstyrelsen tycks bekräfta det.
Den aktuella dagen levererade den utpekade grisbonden enligt uppgift 30 grisar till det aktuella slakteri.
Men de misskötta djuren kom från en annan grisbonde som den dagen enligt uppgift levererade 202 grisar till slakteriet.  Ett antal av de djuren hade svansskador. En gris hade en blodig svansskada och en annan gris hade en kraftigt svullen svans med bölder.
I det här fallet medger Livsmedelsverket fel.
Så här skriver den ansvarige OV i ett mejl till FoodMonitor:
”Något gick fel med ärendehanteringen som gjorde att ärendet avskrevs/upphävdes. Ett samtal fördes med den berörda leverantören för att förklara och beklaga felet. De berörda länsstyrelserna underrättades om avskrivandet/upphävandet av ärendet och vidtagna åtgärder”
En enkel lösning skulle kunna vara att det system OV använder för ärendehantering automatiskt kontrollerar bland annat att antalet djur och ras stämmer med det som den levererande grisbonden angivit.
Om det inte hade varit så uppenbara fel begångna i det aktuella fallet så hade alltså en oskyldig grisbonde fått stå till svars för misstänkta brister i djurskyddet hos en annan grisbonde.
Det tragiska i det här fallet är att djur hos den andra grisbonden nu riskerar att fortsätta utsättas för onödigt lidande. Vi har ingen uppgift om denne har lokaliserats.
Vi har tidigare sett att Livsmedelsverket begått liknande fel mot en transportör i Värmland. Felen avslöjades när transportören såg att nummerskyltar på dennes fordon inte stämde överens med det som OV angav i två olika ärenden.
Frågan är hur stort mörkertalet är.
Jag hoppas att Livsmedelsverket nu vidtar åtgärder för att hjälpa sina OV att minska risken för att den här typen av fel begås. Systemet som Livsmedelsverket använder för hantering av den här typen av ärenden tycks inte vara tillräckligt rättssäkert.
HÅKAN FRISELL
LÄS OCKSÅ: Grisbonde: OV har begått tjänstefel och uppvisar rättsosäkerhet – kräver ursäkt och skadestånd
LÄS OCKSÅ: Obefogad anmälan om svartslakt mot grisbonde
LÄS OCKSÅ: Länsstyrelsen: Livsmedelsverkets anmälan mot grisbonde var obefogad
Bilden: två av de aktuella grisarna. Foto: Livsmedelsverket.

t20