Pågen planerar för nytt bageri i Landskrona
Brödbolaget Pågen meddelar att man planerar att bygga ett nytt bageri i Landskrona. Bolaget uppger att man nu ansöker om erforderliga tillstånd.
– Vi har haft god tillväxt under flera år. Målet med att bygga ett nytt bageri är att kunna tillmötesgå konsumenternas önskan om att kunna köpa färskt bröd och säkra vår leveransförmåga även framåt. Likaså måste vi kunna utveckla vår verksamhet och möjliggöra tillväxt och expansion även utanför Sveriges gränser, säger Anders Carlsson Jerndal som är vd i Pågen, enligt ett pressmeddelande.
”Etableringen i Landskrona påbörjas så snart tillstånd och tillhörande processer möjliggör byggstart av det nya bageriet. Pågens avsikt är att fortsätta baka som vanligt i de två bagerierna i Malmö och Göteborg även framåt. Ombyggnation och moderniseringar av linjer komma ske i de befintliga bagerierna, men planerna på utbyggnad av Malmö bageriet ändras härmed. Istället kommer det nya bageriet i Landskrona möjliggöra säkrad leveransförmåga liksom framtida utveckling och ett par hundra nya arbetstillfällen i Landskrona i en första fas”, skriver bolaget i pressmeddelandet.
/FoodMonitor

t20