Patrik Hellgren blir vd i Fazer Bageri Sverige
Läs vidare på FoodMonitor Plus
/FoodMonitor

t20