KEMI utreder Svenska Foder för misstänkt olaglig import av två bekämpningsmedel
Kemijätten BASF uppger att man har upptäckt att foderbolaget Svenska Foder utan tillstånd parallellimporterat totalt tonvis av två bekämpningsmedel som används till bland annat fruktodlingar och potatisodlingar. Kemikalieinspektionen, KEMI, har inlett en utredning om misstänkt olaglig parallellimport. Svenska Foder medger fel.
– Det handlar om en misstänkt olaglig parallellimport, att en produkt har tagits in och det saknas ett parallellhandelstillstånd för produkten, säger Catarina Björklund som är inspektör på KEMI.
Läs vidare på FoodMonitor Plus
HÅKAN FRISELL

t20