Död fastklämd slaktkyckling ankom Kronfågel
Tidigare denna månad upptäckte en officiell veterinär, OV, en fastklämd kyckling som levererats till slakteriet Kronfågel i Valla. Det framgår av en anmälan som nu blivit offentlig. Länsstyrelsen Östergötland har sekretessbelagt uppgifter om leverantören.
”Vid levandedjursbesiktning av slaktkyckling från … (sekretessbelagt av länsstyrelsen) den 12 maj 2021 upptäcktes av officiell veterinär en fastklämd kyckling (klämt huvud). … (sekretessbelagt av länsstyrelsen). Fågeln var död”, skriver OV i anmälan.
Länsstyrelsen Östergötland har inte vidtagit någon åtgärd mot de inblandade parterna.
”OV-informationen har även skickats till leverantör, transportör och slakteri. Pågående problem som är lyft inom branschen. Länsstyrelsen vidtar ingen åtgärd riktad mot någon i detta ärende”, skriver en handläggare på länsstyrelsen i en tjänsteanteckning.
/FoodMonitor

t20