Anställd på SLU fick hov i huvudet – SLU väntade sex månader med anmälan
Som FoodMonitor berättat om tidigare så väntade Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, ett år med att anmäla till Arbetsmiljöverket att en av deras studenter skadats på en gård. Nu har SLU lämnat in en ny anmälan som denna gång gäller en anställd som fick en hov i huvudet – för sex månader sedan.
”Fick en framhov i huvudet av en 6 månader gammal häst vid försökt till näsprovtagning för MRSA. Hästen stegrade sig och landade med höger hov mitt på huvudet”, skriver SLU i anmälan.
SLU har inte gett några fler uppgifter om händelsen i anmälan annat än att man beskriver den som ett olycksfall.
(Det tycks finnas allvarliga brister i hur SLU hanterar rapportering av olycksfall /red)
HÅKAN FRISELL
LÄS OCKSÅ: Student på SLU skadades på gård – SLU väntade ett år med anmälan
LÄS OCKSÅ: Veterinärstudent JO-anmäler SLU
LÄS OCKSÅ: Anonym anmälan om hot från ledningen på SLU

t20