k38
Misstänkt högdräktig ko upptäckt på KLS Ugglarps AB i Hörby
I dagarna upptäckte en officiell veterinär, OV, på slakteriet KLS Ugglarps AB i Hörby en misstänkt högdräktig ko. Det framgår av en anmälan som nu blivit offentlig.
”I samband med besiktning efter slakt den 25/05/2021 vid KLS Ugglarps AB i Hörby anläggningsnummer 41, konstaterades en dräktig ko från ... . Kalven var cirka 95 centimeter längd från hjässa till svansrot och vägde 35 kilo. Kalven hade genombrutna framtänder och var fullt behårat. Den veterinära bedömningen av dessa fynd är att det inte kan uteslutas att kon haft mindre än 28 dygn till beräknad kalvning. Högdräktiga djur får ej transporteras då kan de utsättas för stress och eventuellt smärta samt risk för förlossning”, skriver OV i anmälan.
/FoodMonitor
Foto: Livsmedelsverket.

t20