Axfood äter upp Bergendahls Food och blir partner med City Gross
Läs vidare på FoodMonitor Plus
/FoodMonitor

t20