Jordbruksverket: avlivning kan bli det enda alternativet
Jordbruksverket meddelar att på grund av den rådande veterinärbristen planerar flera djursjukhus för minskade öppettider under sommaren. Det kan ge omfattande konsekvenser för djur och djurägare.
”Utöver längre väntetider kan avlivning bli det enda alternativ veterinärer har att erbjuda svårt sjuka djur om inte avancerad sjukhusvård finns att tillgå. I en skrivelse till Näringsdepartementet redogör Jordbruksverket för det allvarliga läget, och behovet av åtgärder för att minska de negativa konsekvenserna”, skriver Jordbruksverket i ett pressmedelande.
”Det finns en stor och befogad oro inför sommaren kring den veterinära tillgängligheten i Sverige. Flera djursjukhus begränsar sina öppettider under kvällar och helger eller stänger verksamheter helt. Situationen har framförallt uppstått som en konsekvens av bristen på veterinärer.”
Distriktsveterinärerna lovar att göra vad de kan.
– Vi kommer att göra vårt yttersta, men måste prioritera akut sjuka djur och kommer att minska eller senarelägga utbudet av förebyggande vård. Många djurägare kommer vara tvungna att åka längre för att få vård till sitt djur, och väntetider för att få vård kommer bli längre, säger Hillevi Lindström, chef för Distriktsveterinärerna, enligt pressmeddelandet.
/FoodMonitor

t20